top of page

SIMPATI PËR DJALLIN, film francez me titra NË anglisht / СИМПАТИЈА ЗА ЃАВОЛОТ, титлуван на англиски

Në kuadër të “Kino-klubit të së martës” të Aleancës Franceze në Tetovë.


Sarajevë, nëntor i vitit 1992, shtatë muaj pas fillimit të rrethimit. Gazetari i luftës, Pol Marshand, na zhyt në thellësi të një konflikti vëllavrasës, nën vështrimin e pakëndshëm të komunitetit ndërkombëtar. Mes objektivitetit të tij gazetaresk, ndjenjës së pafuqisë dhe ndjenjës së detyrës përballë tmerrit, ai do të duhet të mbajë anë.Во рамки н а„кино-клубот во вторник“, во Француската Алијанса во Тетово.


Сараево, ноември 1992 год., седум месеци од почетокот на опсадата. Воениот известувач Пол Маршанне внесува во внатрешноста на братоубистев конфликт, пред погледот на меѓународната заедница. Меѓу неговата новинарска објективност, чувството на неспособност и едно чувство дека треба да се соочи со ужасот, тој ќе мора да заземе страна.
6 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page