top of page

Seanca e parë e klubit të kinemasë / Првата сеанса на кино-клубот

Bëhet fjalë për komedinë e vitit 2020, ANTOANET NË SEVEN, me të cilën hapet kino-klubi i ri i Aleancës Franceze në Tetovë, këtë të martë, më 19 tetor në orën 18. Kjo seancë, ashtu sikurse edhe ato tjerat (të paktën një të marte në muaj) do të jetë falas dhe në frëngjisht me titra në anglisht. Ejani dhe praktikoni gjuhët e huaja me ne !


Тоа е една комедија од 2020-та, АНТОАНЕТА ВО СЕВЕНИТЕ, која кје го отвори новиот кино-клуб на Француската Алијанса во Тетово, овој вторник 19 октомври во 18ч. Оваа сеанса, како и оние што кје следат (најмалку еден вторник во месецот) кје биде бесплатна и на француски со англиски превод. Дојдете вежбајте ги вашите странски јазици со нас!

7 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page