top of page

NJË ARTIST DHE AUTOR FRANCEZ NË TURE NË BALLKAN ! ФРАНЦУСКИ УМЕТНИК И АВТОР НА ТРУНЕJA HA БАЛКАНОТ !

Nga data 7 mars deri më 15 mars, Aleanca Franceze në Tetovë udhëheq turneun ballkanik të artistit dhe autorit francez Benjamin Oppert.


Kjo u ofron të gjitha llojeve të audiencës puntori shkrimi dhe leximi rreth veprave të Molierit – 400 vjetorin e të cilit po festojmë këtë vit – ose fragmente nga pjesët e tij teatrale.


Punëtoritë tashmë janë mbajtur në Prishtinë, Kosovë dhe Shkup. Lokacionet e rradhes: Tetovë, Korçë dhe Manastir.Од 7 до 15 март, Француската алијанса во Тетово ја води балканската турнеја на францускиот уметник и автор Бенџамин Оперт.


Ова им нуди на сите видови публика работилница за пишување и читање за делата на Молиер - чија 400-годишнина славиме оваа година - или извадоци од неговите драми.


Веќе се одржани работилници во Приштина, Косово и Скопје. Следни локации: Тетово, Корча и Битола.

23 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page