top of page

Projekti "Femrat dhe Frankofonia", viti i dytë / Проект ,,Жените & Франкофонијата“, втора година

Dernière mise à jour : 31 août 2021

« Femrat & Frankofonia » është një projekt i mësimdhënies dhe nxënies së frëngjishtes i destinuar për "gratë e shquara", financuar nga Ambasada e Francës në Shkup


Grupi i formuar gjatë vitit shkollor 2020/2021 ka fituar njohuri solide të gjuhës frënge: tani është gati të trajtojë vepra të letërsisë franceze, në kuadër të ripërtëritjes së projektit për vitin 2021/2022.


Kjo është pikërisht ajo që propozon Instituti Francez në Paris, me programin e saj « Copëza ndërkombëtare të arit » Libri i zgjedhur për grupin quhet GEANTE (SHQ. GJIGANTI), një strip komik nga Zhan-Kristof Dëvëne dhe Nuria Tamarit. Të dy autorët do të takohen gjatë një video –konference, që do të mbahet në AFT, të martën, më 23 nëntor 2021."Жените & Франкофонијата" е проект за изучување на францускиот јазик на ,,значајни жени“ кој е финансиран од страна на Амбасадата на Р.Франција во Скопје.


Групата која е формирана во учебната 2020/2021 година се стекна со солидна основа за француски јазик: таа е веќе спремна да започне со читање на некое дело на француски јазик во рамки на обновувањето на проектот во 2021/2022 год.


Токму тоа и е се предлага од страна на Францускиот Институт во Париз со неговиот механизам Pépites Internationes (Тоа е програма које на дипломатските претставништва и на нивните партнери – Француски институти, Француски алијанси, медиатеки, училишни установи од францускиот образовен систем, локални училишни установи итн. – нуди поврзување во доменот на културното и јазичното откривање преку литературни дела кои се наменети за младата читателска публика од 3 до 16 год.). Книгата која беше избрана за групата се вика ЏИН, стрип од Жан-Кристоф Девнеј и Нуриа Тамари. Ќе биде реализирана и средба со двајцата автори преку видеоврска која ќе се оствари во Француската Алијансаво вторник, 23 ноември 2021 год.
"Femmes & Francophonie" est un projet d'enseignement du français à des "femmes remarquables" financé par l'Ambassade de France à Skopje


Le groupe constitué durant l'année scolaire 20/21 s'est doté de bases solides en langue française : il est désormais prêt à aborder une œuvre de la littérature française dans le cadre du renouvellement du projet en 2021/2022.


C'est justement ce que propose l'Institut Français de Paris avec son dispositif Pépites Internationales. Le livre choisi pour le groupe s'intitule GEANTE, une bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Nuria Tamarit. Les deux auteurs seront rencontrés à l'occasion d'une visioconférence qui se déroulera à l'AFT le mardi 23 novembre 2021.


15 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page