top of page

Cours en groupes enfants, adolescents & adultes

Orë në grup për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur


Групни курсеви за деца, адолесценти и возрасни

Kurse të çertifikuara të gjuhës franceze të përshtatshme për të gjithë, dhe një atelje teatri fëmijësh për të përdorur gjuhën në një mënyrë pak më ndryshe.

Сертифицирани курсеви по француски јазик погодни за секого, и детска театарска работилница за практикување на јазикот на поинаков начин.

Image de NeONBRAND
Tous cours en groupes: Cours
bottom of page