top of page
Classe ado.jpg

Kurse të gjuhës frënge për adoleshentë dhe studentë

Që nga 2 marsi dhe deri më 13 maj 2022

Numri i orëve në total: 30 orë

Të mërkurave dhe të premteve nga ora 13:30 deri në 15:30.

Kostoja totale: 2000 DEN

(Mundesi pagese me 2 keste)

Nga metoda e të mësuarit francez "Latitudes", një kurs që ju lejon të mësoni bazat e gjuhës frënge dhe të përgatiteni për provimet e diplomës (DELF) me pajisje moderne (ekran me prekje, tableta, etj.)

Datat e ardhshme të provimit DELF: 17-21 maj 2022

(Regjistrimi nga data 5 deri më 16 prill)Курсеви по француски јазик за тинејџери и студенти

Од 2 март до 13 мај 2022 година

Вкупен број на часови: 30 часа

Среда и петок од 13:30 до 15:30 часот.

Вкупни трошоци: 2000 ДЕН

(Можност за плаќање на 2 рати)

Од методот на изучување француски "Latitudes", курс кој ви овозможува да ги научите основите на францускиот јазик и да се подготвите за дипломските испити (DELF) со модерна опрема (екран на допир, таблети итн.)

Претстојни датуми за испит DELF: 17-21 мај 2022 година

(Пријавување од 5 до 16 април)

Cours enfants en groupes: Cours
bottom of page