top of page
Image de Brad Neathery

Orë individuale dhe gjysmë individuale për të rritur

Индивидуални и семи-индивидуални курсеви за возрасни

Cours "à la carte", possible en 4 langues : français, albanais, macédonien et anglais.

Orë individuale ose gjysmë individuale (3 deri në 4 persona maksimalisht)

në frëngjisht, por edhe në shqip, maqedonisht dhe anglisht.

Индивидуални или полу-индивидуални часови (максимум 3 до 4 лица)

на француски, но и албански, македонски и англиски јазик.

ORË INDIVIDUALE

Të gjitha nivelet nga A1 në C2

(test rangimi — falas — mbetet të parashihet)

Vëllimi i përgjithshëm për orë i përshtatur për nxënësit

1 seancë prej 1.5 orësh në javë minimalisht

M.M .: për shembull, për një fillestar, 120 orë janë të nevojshme për të marrë nivelin B1


Çmime "për mbarë publikun" (e mundshme pagesa në seancë)

600 DEN për orë

5,000 DEN për 10 orë

9.500 DEN për 20 orë


Çmime « speciale për studentë » (e mundshme pagesa në seancë)

500 DEN për orë

4.500 DEN për 10 orë

9,000 DEN për 20 orë


Përmbajtja e orëve

Ajo përshtatet plotësisht me projektin personal të nxënësit, por marrja e diplomës DELF mbetet qëllim i rëndësishëm dhe motivues.


ORË GJYSMË-INDIVIDUALE

Të gjitha nivelet nga A1 në C2 

(test rangimi — falas — mbetet të parashihet)

Vëllimi i përgjithshëm për orë i përshtatur për nxënësit

1 seancë prej 2 orësh në javë minimalisht

M.M. : një dinamikë e "grupit të vogël" (3 deri në 4 persona maksimalisht) mund të krijojë një dinamikë mësimdhënie.


Çmime "për mbarë publikun" (e mundshme pagesa në seancë)

450 DEN për orë

4,000 DEN për 10 orë

7.500 DEN për 20 orë


Çmime « speciale për studentë » (e mundshme pagesa në seancë)

400 DEN për orë

3.500 DEN për 10 orë

7.000 DEN për 20 orë


Përmbajtja e orëve

Ajo përshtatet plotësisht me projektin personal të nxënësit, por marrja e diplomës DELF mbetet qëllim i rëndësishëm dhe motivues.

ИНДИВИДУАЛНИ КУРСЕВИ

Сите нивоа од А1 до Ц2

(тест за ниво - бесплатен - треба да се резервира)

Вкупниот час волумен прилагоден на ученикот

1 сесија од минимум 1,5 часа неделно

Н.Б. : на пример, за почетник, потребни се минимум 120 часа за да се добие ниво Б1


Цени за „возрасни“ (можно е плаќање по сесија)

600 ДЕН на час

5.000 ДЕН за 10 часа

9.500 ДЕН за 20 часот


Цени„специјални за студенти“ (можно е плаќање по сесија)

500 денари за час

4.500 ден за 10 часа

9.000 ДЕН за 20 часот


Содржина на курсот

Целосно се прилагодува на личниот проект на ученикот, но добивањето DELF останува важна и мотивирачка цел.ПОЛУИНИДИВИДУАЛНИ КУРСЕВИ

Сите нивоа од А1 до Ц2

(тест за ниво - бесплатен - треба да се резервира)

Вкупниот час волумен прилагоден со учениците

1 сесија од минимум 2 часа неделно

Н.Б. : динамична „мала група“ (најмногу 3 до 4 лица) може да создаде динамика за учење.


Цени за „возрасни“ (можно е плаќање по сесија)

450 ДЕН на час

4.000 ДЕН за 10 часа

7.500 ДЕН за 20 часот


Цени „специјални за студенти“ (можно е плаќање по сесија)

400 денари за час

3.500 ден за 10 часа

7.000 ДЕН за 20 часот


Содржина на курсот

Се прилагодува на учениците, но добивањето DELF останува важна и мотивирачка цел..

Cours individuels & semi-individuels: Cours
bottom of page